Четвер, 23.01.2020, 17:25
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Пошук
Вхід на сайт
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 20
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради школи                         Директор                   І.Польова

Протокол №1 від 30.08.2019

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Надано чиyносі та введено в дію:

наказ № 97 від 02.09.2019

« Про структуру та режим роботи

 загальноосвітнього навчального закладу

у 2019-2020 навчальному році»

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

              Початкова освіта – це перший рівень повної загальної освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

               Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, дипитливості, що забезпечують її готовність до життя в інформаційному демократичному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

               Початкова освіта в цьому навчальному році передбачає поділ на два цикли – 1 – 2 класи та 3 – 4 класи, що враховують вікові особливості розвитку дитини, її потреб і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Типову освітню програму для 1 – 2 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання: коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

               Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • Дитино центрованості і природо відповідності;
 • Узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • Науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • Наступності і перспективності навчання;
 • Взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • Логічної послідовності і доступності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • Можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • Творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • Адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів учнів.

            Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей.

            Типова освітня програма для 3 – 4 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

           Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти».

Типова освітня програма визначає:

 • Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів;
 • Очікувальні результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;
 • Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3 – 4 класів 1820 годин/навчальний рік: для 3 класу – 910 годин/навчальний рік, для 4 класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах початкової школи.

                Типова освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

                 Типова освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної освіти.

                  Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/ навчальний рік: для 5 класу - 1050годин/ навчальний рік, для 6 класу - 1155годин/ навчальний рік, для 7 класу – 1172,5годин/ навчальний рік, для 8 класу – 1207,5годин/ навчальний рік, для 9 класу - 1260годин/ навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

                  Типова освітня програма ІІІ ступеня (профільна середня освіта)розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

                  Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів профільної середньої освіти для 10 – 11 класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10 класу – 1330 годин/навчальний рік, для 11 класу – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл  навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для 10-11 класів.

ІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.

 1. Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формувати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна і медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя.  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи, втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підгрунтя відкритого ставлення та поваги до ромаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

ІІІ. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів: вони враховуються при формуванні шкільного середовища.

         Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

          Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» - це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільств, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність, дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти, тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 4. Вивчення наскрізної лінії «Промисловість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

 

IV. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У Немирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2019-2020 навчальному році функціонує 11 класів, в яких навчається 165 учнів: Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст. є загальноосвітнім навчальним закладом у якому     в  одинадцяти класах навчається 165 учнів, в тому числі по класах:

1 кл. -  13                     5 кл. - 19

2 кл. -  20                     6 кл. -  17                         10 кл. – 6

3 кл. -  12                     7 кл. -  15                         11 кл. – 10                    

4 кл -   19                     8 кл. -  19

                                     9 кл. – 15

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 9.00 годині;
 • тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту»;
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
 • Заняття організовано за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2019 по 28.12.2019 року;

ІІ семестр – з 13.01.2020 по 29.05.2020 року.

 • канікули: осінні – з 28 жовтня по 10 листопада 2019 року;

                 весняні – з 23 березня по 29 березня 2020 року.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків:

        у 1 класі – 35 хвилин,

        у 2-4 класах – 40 хвилин,

        у 5-11 класах – 45 хвилин.

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

       Навчальні плани розроблені на виконання закону України «Про освіту» (2017 рік). Враховано вимоги Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016рік) та Концепції профільного навчання у старшій школі (2013 рік) щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Типові навчальні плани початкової, основної і старшої шкіл передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх та варіантну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, індивідуально-групові заняття.

На виконання  статті 12 Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти створено робочі навчальні плани закладу.

Робочий навчальний план розроблено:

- для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів середньої освіти» (додаток 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  21.03.2018  № 268 (додаток № 1 до пояснювальної записки);

 

- для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти І ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 407 (додаток № 2 до пояснювальної записки);

 

- для 5-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 3 до пояснювальної записки);

 

- для 6-9-х  класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 4 до пояснювальної записки);

 

- для 10-11-х класів  – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 408 ( додаток 5 до пояснювальної записки );

 

Вивчення окремих предметів

 

     Робочий навчальний план Немирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором та індивідуальних занять. Основу змісту середньої освіти становлять базові загальноосвітні предмети.

     Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

      При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

     Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів ЗЗСО№, від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня», від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня» та від 20.04.2018 №408 « Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня».  

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають  учням  систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній  роботі. В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяють розвитку інтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план школи охоплює таку сукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні  дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок  варіативної  складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

- українська мова 1-5,7 кл. (по 1 годині);

- українська мова 6,9 кл. – по 0,5год.;

- українська мова 8 кл. –  2 год;

- англійська мова 3,4,6,8,9,10 кл. – по 1 год.;

- англійська мова 5,7 кл. – по 0,5 год.;

- мистецтво 10 кл. –  1 год.;

- географія 9 –  0,5 год.;

- математика 10 кл. – 1 год..

курси за вибором учнів:

-  «Етика» 5 кл. –1 год.;

-  «Етика» 6 кл. – 2 год.

Індивідуальні заняття в 11кл.:

англійська мова, біологія, географія, історія України –  по 1 год;

в 10 класі: англійська мова – 1 год., біологія, географія – по 0,5 год..

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації  змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

        Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.